Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


You take the credit 

We process the debit...

Счетоводство на LTD компании

Месечния абонамент за счетоводни услуги гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирмата.

Всеки един пакет включва: цялостно организиране на счетоводния процес, месечно осчетоводяване на фактури

по покупките, продажбите, банковите и касовите разплащания; месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци, изготвяне на месечни платежни ведомости.

Изготвяне на индивидуални фишове (пейслипове), месечно подаване на необходимата информация към HM Revenue & Customs; изготвяне на годишни счетоводни отчети ; изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация (корпорейшън такс ретърн); представляване пред данъчната администрация, при данъчни проверки и ревизии; консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси и изготвяне на отчети за нуждите на управлението.

Цената на месечния абонамент зависи от броя документи, служители, вида на дейност и от това дали сте регистрирани по ДДС.

Административни услуги

Подаване на декларации за помощи, документи за легално пребитаване в UK, обжалване на глоби, административни услуги.

Счетоводство на

селф-емплойд 

Счетоводство на самонаети

(self-employed)

Регистрация като самонаето лице

Годишни декларации селф-асесмънт такс ретърн.